formularz icoKontakt z ekspertem

* pola obowiązkowe

Informacja: Administratorem danych osobowych jest „Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Charzewski” NIP: 8191619794, adres: ul. Grunwaldzka 22/3, 35-068 Rzeszów. Dane są przetwarzane celem udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym. Udostępnienie danych jest dobrowolne i mogą być przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi wsparcia, (księgowe, kadrowe, IT). Można się sprzeciwić przetwarzaniu danych, żądać dostępu do nich, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Można też wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przechowywane przez okres 15 lat od daty wykonania lub zaprzestania wykonywania umowy.

AXLEGE | Upadłość i restrukturyzacja
phone button

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ?

PODSTAWOWE PROFITY Z UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ TO:
 • masz szansę na umorzenie nawet całego zadłużenia,
 • nie musisz oddawać całego długu, a jego określoną część i to na przystępnych warunkach – dobrowolnie i bez komornika,
 • często może się zdarzyć, że Sąd umorzy zadłużenie bez konieczności jakiejkolwiek spłaty,
 • jeżeli Sąd ustali plan spłaty wierzycieli, to wówczas, gdy masz możliwości zarobkowe lub źródła dochodu, które pozwolą nawet częściowo zaspokoić wierzycieli - jednak jak pokazuje praktyka są to kwoty zdecydowanie niższe, niż pobierane przez komornika i jedynie przez określony czas – z zasady 36 miesięcy, przy czym Sąd może określić krótszy okres spłaty,
 • gdy sytuacja majątkowa i osobista upadłego pogorszy się w trakcie realizacji planu spłaty np. na skutek niezawinionej utraty pracy, choroby – Sąd może bez dalszych spłat umorzyć cały dług,
 • jeżeli dłużnik ma dom lub mieszkanie, które i tak byłyby sprzedane przez komornika na licytacji, to w ramach upadłości konsumenckiej, upadły może otrzymać znaczną część środków ze sprzedaży – nawet na 24-miesięczny czynsz najmu podobnego lokalu, który zapewni warunki mieszkaniowe upadłego i jego rodziny,
 • jeżeli jest już prowadzone postępowanie egzekucyjne dotyczące domu lub mieszkania, po ogłoszeniu upadłości, ulega ono zawieszeniu, a upadły ma możliwość zamieszkiwania w nim do czasu sprzedaży przez syndyka i wypłaty środków na najem innego lokum,
 • ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie zależy od posiadania majątku, nawet kiedy upadły nie ma w ogóle majątku, albo gdy wystarczy on na pokrycie minimalnej części długów, to i tak reszta może zostać umorzona – w ten sposób unika się np. dziedziczenia długów,
 • po ogłoszeniu upadłości następuje wstrzymanie egzekucji komorniczych oraz działań windykatorów, wierzyciele kontaktują się z syndykiem,
 • przestają być naliczane odsetki, a tym samym dług już nie rośnie,
 • nie ponosi się już kosztów komornika, opłat sądowych, kosztów pełnomocników wierzycieli,
 • nie trzeba się zwalniać z pracy, ani w inny sposób próbować zaniżać swoich dochodów, bo nie ma to znaczenia dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej,
 • jeżeli po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zaczniesz zarabiać więcej, na skutek czego Twoja sytuacja majątkowa nawet znacząco się polepszy, nie oznacza to, że będziesz musiał więcej oddać, niż ustalono pierwotnie w planie spłaty,
 • postępowanie sądowe jest szybkie i nieskomplikowane, często udaje się, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej następuje jedynie na skutek złożenia prawidłowo opracowanego wniosku – bez przeprowadzania rozprawy, a tym samym możesz uniknąć stresu związanego z wizytą w sądzie,
 • niskie koszty postępowania – gdyż opłata sądowa od wniosku w kwocie 30 zł oraz wynagrodzenie za sporządzenie wniosku, które jest ustalane z osobą sporządzającą, stanowią jedyne koszty związane z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.

RESLEGAL

adres
ul. Grunwaldzka 22/3
35 – 068 Rzeszów

telefon
781 827 019

email
upadlosc@reslegal.pl