AXLEGE | Upadłość i restrukturyzacja
phone button

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ?

PODSTAWOWE PROFITY Z UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ TO:
 • szansa na umorzenie nawet całego zadłużenia,
 • nie musisz oddawać całego długu, a jego określoną część i to na przystępnych warunkach – dobrowolnie i bez komornika,
 • często może się zdarzyć, że Sąd umorzy zadłużenie bez konieczności jego spłaty,
 • Sąd ustali plan spłaty wierzycieli, jedynie gdy masz możliwości zarobkowe lub źródła dochodu, które pozwolą nawet częściowo zaspokoić wierzycieli - jednak jak pokazuje praktyka są to kwoty zdecydowanie niższe, niż pobierane przez komornika i jedynie przez określony czas – z zasady 36 miesięcy, przy czym Sąd może określić krótszy okres spłaty,
 • gdy sytuacja majątkowa i osobista upadłego pogorszy się w trakcie realizacji planu spłaty np. na skutek niezawinionej utraty pracy, choroby – Sąd może bez dalszych spłat umorzyć cały dług,
 • jeżeli dłużnik ma dom lub mieszkanie, które i tak byłyby sprzedane przez komornika na licytacji, to w ramach upadłości konsumenckiej, upadły może otrzymać znaczną część środków ze sprzedaży – nawet na 24-miesieczny czynsz najmu podobnego lokalu, który zapewni warunki mieszkaniowe upadłego i jego rodziny,
 • jeżeli jest już prowadzone postępowanie egzekucyjne dotyczące domu lub mieszkania, po ogłoszeniu upadłości, ulega ono zawieszeniu, a upadły ma możliwość zamieszkiwania w nim do czasu sprzedaży przez syndyka i wypłaty środków na najem innego lokum,
 • ogłoszenie upadłości nie zależy od posiadania majątku, nawet kiedy upadły nie ma w ogóle majątku, albo gdy wystarczy on na pokrycie minimalnej części długów, to i tak reszta może zostać umorzona – w ten sposób unika się np. dziedziczenia długów,
 • po ogłoszeniu upadłości następuje wstrzymanie egzekucji komorniczych oraz działań windykatorów, wierzyciele kontaktują się z syndykiem,
 • przestają być naliczane odsetki, a tym samym dług już nie rośnie,
 • nie ponosi się już kosztów komornika, opłat sądowych, kosztów pełnomocników wierzycieli,
 • nie trzeba się zwalniać z pracy, ani w inny sposób próbować zaniżyć swoich dochodów, bo nie ma to znaczenia dla ogłoszenia upadłości,
 • jeżeli po ogłoszeniu upadłości zaczniesz zarabiać więcej, na skutek czego twoja sytuacja majątkowa nawet znacząco się polepszy, nie oznacza to, że będziesz musiał więcej oddać, niż ustalono pierwotnie,
 • postępowanie sądowe jest bardzo szybkie i nieskomplikowane, często udaje się, że ogłoszenie upadłości następuje jedynie na skutek złożenia prawidłowo opracowanego wniosku – bez przeprowadzania rozprawy, a tym samym można uniknąć stresu związanego z wizytą w sądzie,
 • niskie koszty postępowania – to opłata sądowa od wniosku w kwocie 30 zł oraz wynagrodzenie za sporządzenie wniosku, które jest ustalane z osobą sporządzającą, stanowią jedyne koszty związane z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.

RESLEGAL

adres
ul. Kopisto 11/7
35-315 Rzeszów

telefon
781 827 019

email
upadlosc@reslegal.pl